mediacje rodzinne, cywilne, gospodarcze

Krystian marczaK
mEDIATOR SĄDOWY


Jestem Mediatorem Sądowym wpisanym na listę Stałych Mediatorów prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa - Praga.

Specjalizuje się w mediacjach w sprawach rodzinnych,
cywilnych i gospodarczych.

Prowadzę zarówno mediacje sądowe jak i pozasądowe.

W swojej pracy kieruje się zasadami profesjonalizmu, indywidualnego podejścia, pełnej poufności do każdej sytuacji swoich Klientów, które pozwalają na zawarcie ugody w sprawach, które na pierwszy rzut oka nie mają szans na porozumienie.

Mediacja to rozmowa stron, w której Mediator dąży do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego Mediatora.

Chcesz rozwiązać polubownie swój konflikt?

Zapraszam do współpracy!


Zapraszamy do kontaktu -  Porozmawiajmy ze sobą


KANCELARIA MEDIACYJNA
ul. Domaniewska 47
02-672 Warszawa
tel. +48 22 299 24 54